Avgust 12, 2020

Svrha i smisao braka

By Oktobar 23, 2017 1477

Osnovna svrha braka jeste:

izvršavanje Allahove naredbe i imperativa o braku,
slijeđenje puta Allahovih vjerovjesnika,
osiguranje zakonitog, na vjeri utemeljenog i moralno neupitnog poroda, da se precizno zna čija su djeca i kome pripadaju,
osiguranje zakonskih nasljednika,
da se obezbijedi uvećanje i produžetak ljudske vrste,
da se pomoću braka uz svoje žene smirimo i sa njima sve seksualne potrebe zadovoljimo,
da se pomoću braka iskorijeni i uništi prostitucija i blud,
da se u braku djeca vjeri poduče i moralno-etički odgoje,
da se u potpunosti osigura moralni život svakog čovjeka i žene kroz usavršavanje ahlaka muža i žene,
da se obezbijedi izdržavanje (opskrba-rizk) žene i djece, i
da se obezbijedi opstanak i kontinuitet čovječanstva.

Ističući ustanovu braka kao jedan od mnogobrojnih ajeta ljudstvu, Kur'an naglašava da Allah stvara žene da se ljudi uz njih smire. Šta znače ljudi ženama a žene ljudima u braku Kur'an slikovito kazuje: „Dozvoljava vam se da u noćima dok traje (savm) post sastajete se sa svojim ženama; one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća.“ (Kur’an, EI-Bekare, 187). Dakle, čovjek bez žene ne može kao ni žena bez čovjeka. Islamski brak je jedini pravi, čovjeka dostojni i njemu primjereni izbor, između celibata i svih oblika bluda. Dosljedno proveden celibat kao princip i ponašanje znači kraj i nestanak ljudske vrste. Dovedena do kraja prostitucija razara, oca, majku, djecu, dakle brak i porodicu i kao takva u krajnjoj instanci vodi nestanku ljudske vrste.

Rate this item
(1 Vote)
© 2017 Medžlis Islamske zajednice Bihać Sva prava zadržana. Designed By N&H