Decembar 15, 2019

Medžlis

Medžlis
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Samir Bećirspahić, dipl. ing.

Samir Bećirspahić je rođen 1984. godine u Bihaću, gdje završava osnovno i srednje obrazovanje kao učenik generacije, a Elektrotehnički fakultet okončava među četiri najbolja studenta. Od 2007. godine radi kao profesor stručnih predmeta u Elektrotehničkoj školi u Bihaću, a od 2016. godine obnaša dužnost direktora istoimene ustanove.
Od ranog djetinjstva je aktivan polaznik mektebske pouke, a od srednjoškolskih dana svakodnevno učestvuje u aktivnostima džemata i vjerskih aktivnosti Medžlisa IZ Bihać. 2014. godine je izabran u Izvršni odbor Medžlisa IZ Bihać, a od 2017. godine je izabran za predsjednika Medžlisa IZ Bihać. Na izborima održanim krajem 2018. godine ponovo je dobio povjerenje i reizabran je na mjesto predsjednika Medžlisa IZ Bihać.

Pogledajte CV predsjednika Medžlisa IZ Bihać

Medžlis
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Izvršni odbor medžlisa u skladu sa Ustavom Islamske zajednice ima sljedeće nadležnosti:

 

Izvršni odbor medžlisa je izvršni organ Islamske za­jednice na području medžlisa.

Broj članova izvršnog odbora medžlisa određuje se pre­ma broju pripadnika Islamske zajednice

na području medžlisa i ne može biti manji od pet niti veći od petnaest.

Glavni imam medžlisa je član izvršnog odbora medžlisa po položaju.

Izvršni odbor medžlisa:

- izvršava odluke i provodi uputstva viših organa Is­lamske zajednice,

- stara se o uvjetima i potrebama vjerskog života na području medžlisa,

- nadzire rad džematskih odbora i daje im uputstva za rad,

- brine se o imovini Islamske zajednice,

- daje prijedloge za postavljanje i razrješenje imama, hatiba i muallima.

- podnosi izvještaj o radu.

Predsjednik izvršnog odbora medžlisa predsjedava skupštinom medžlisa,rukovodi radom izvršnog odbora medžlisa i predstavlja medžlis u administrativnim i imo­vinskim poslovima.

 Članovi Izvršnog odbora u mandatnom periodu 2019 -2023. su:

 

Samir Bećirspahić, dipl. ing. - predsjednik Izvršnog odbora

Mensur-ef. Ćehić, glavni imam - član po položaju

Enver ef. Moranjkić

Abdo ef. Rekić

Safet ef. Jusić

Safet ef. Begić

                                 Emsad ef. Sadiković

Edina Nahić

Zineta Horozović

Fuad Kozlica

Adnan Čavkić

Isak Junuzi

Senad Džafica

Edin Behrem

Tarik Adilović

 

Članovi Izvršnog odbora u mandatnom periodu 2015 -2019. su:

 

Samir Bećirspahić, dipl. ing. - predsjednik Izvršnog odbora

Mensur-ef. Ćehić, glavni imam - član po položaju

Enver ef. Moranjkić

Nihad ef. Imširović

Emsad ef. Sadiković

Abdurrahman ef. Osmanović

Muhamed Alijagić

Fuad Čavkić

Halim Zulić

Hazim Abdijanović

Afan Kurtović

Ahmet Mujić

Mehmed Halilagić

Admir Felić

Muhamed Felić

Medžlis
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Skuština Medžlisa prema Ustavu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ima sljedeće nadležnosti:

 

 

Skupštinu medžlisa čine izabrani zastupnici džemata.

Džemati koji imaju do dvije stotine domaćinstava u skupštinu medžlisa biraju tri zastupnika,

a džemati sa više od dvije stotine domaćinstava biraju pet zastupnika.

Skupština medžlisa:

  - bira članove i predsjednika izvršnog odbora medžlisa,

  - daje opće smjernice za rad izvršnog odbora medžlisa,

        - usvaja godišnji izvještaj o radu izvršnog odbora medžlisa,

- daje saglasnost na budžet i završni račun medžlisa.


Članovi Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Bihać za period 2015 - 2019. su:

1.        

REKIĆ ABDO

BAJRIĆI

2.        

BOSNIĆ DŽEVAD

 

3.        

SKALIĆ ADIS

BAKŠAIŠ

4.        

ALAGIĆ IRFAN

 

5.        

ALIJAGIĆ NEVAD

 

6.        

JUKIĆ ŠEFIK

BREKOVICA

7.        

DEDIĆ EDIN

 

8.        

BEGOVIĆ AHMET

 

9.        

GOJAK REŠAD

ČAVKIĆI

10.    

BEHREM EDIN

 

11.    

ČAVKIĆ (A) JUSUF

 

12.    

KURTOVIĆ ARMIN

ČEKRLIJE

13.    

BAJREKTAREVIĆ IZET

 

14.    

BILIĆ HUSE

ĆUKOVI

15.    

CRNKIĆ ALIJA

 

16.    

VOJIĆ MIRSAD

DULJCI

17.    

VOJIĆ ERMIN

 

18.    

BALTIĆ FUAD

FETHIJA

19.    

BEGIĆ MUJO

 

20.    

DELIĆ ESAD

 

21.    

FATKIĆ RAMO

GATA

22.    

PERVIZ MEHURA MEHO

 

23.    

FELIĆ SEJID

 

24.    

BAJRIĆ ELDIN

GOLUBIĆ

25.    

ZUBERI ADIS

 

26.    

SELIMOVIĆ MIRZET

HARMANI

27.    

JAŠAREVIĆ NERMIN

 

28.    

MEŠIĆ SENIJAD

 

29.    

DURAKOVIĆ SEAD

HATINAC

30.    

ŽAPČEVIĆ EDIN

 

31.    

SIJAMHODŽIĆ ISMET

 

32.    

ŠAHINOVIĆ IZET

IZAČIĆ

33.    

FELIĆ FADIL

 

34.    

FELIĆ (S) SULJO

 

35.    

BARUČIĆ ADIS

JEZERO

36.    

MALKOČ NIJAZ

 

37.    

FELIĆ AHMO

KAMENICA-MUSLIĆI

38.    

DURAKOVIĆ MEHMED

 

39.    

ALIĆ BEKIR

 

40.    

BEGANOVIĆ MUHAREM

KULEN VAKUF

41.    

BEGANOVIĆ NEDŽAD

 

42.    

DEDIĆ MAHMUT

KLISA

43.    

DERVIŠEVIĆ HASAN

 

44.    

NAHIĆ SENAD

MALA PEĆ

45.    

KEŠKIĆ BEĆIR

 

46.    

MAŠIĆ MEHMED

MALI LUG

47.    

ZULIĆ VAHID

 

48.    

MAJETIĆ SENAD

 

49.    

VOJIĆ AMEL

ORAŠAC

50.    

DIZDAREVIĆ ZUHDIJA

 

51.    

ŠEHIĆ MUSTAFA

 

52.    

KURIĆ ADNAN

PAPARI

53.    

ĆENANOVIĆ ISMET

 

54.    

VELADŽIĆ MUHAMED

POKOJ

55.    

ZULIĆ SEID

 

56.    

ZULIĆ SAMIR

 

57.    

DŽANIĆ MEHMED

PREKOUNJE

58.    

MIDŽIĆ EDIN

 

59.    

HODŽIĆ JASMIN

 

60.    

REKANOVIĆ IZET

PRITOKA

61.    

JONUZI ISAK

 

62.    

SPAHIĆ MUJO

RIBIĆ

63.    

KOMIĆ MIRSAD

 

64.    

DEDIĆ HUSEIN

 

65.    

BEGANOVIĆ MEHMED

RIPAČ

66.    

DUPANOVIĆ MEHMED  MEHO

 

67.    

TUTIĆ EKREM

 

68.    

ČAMDŽIĆ DERVIŠ

RUŽICA

69.    

MULALIĆ DŽEVAD

 

70.    

BEGIĆ SAFET

SOKOLAC

71.    

FAZLIĆ ŠUHRET

 

72.    

JUŠIĆ SABIN

 

73.    

HODŽIĆ AMIR

SPAHIĆI

74.    

MUMINOVIĆ ARIF

 

75.    

KURTOVIĆ SUVAD

SRBLJANI

76.    

ALIBABIĆ RAMIZ

 

77.    

KURTOVIĆ HUSEIN

 

78.    

RAHMANOVIĆ NERMIN

VRSTA-TURIJA

79.    

HALILAGIĆ ŠERO

 

80.    

SELIMOVIĆ NEVZET

 

81.    

ALIBEGOVIĆ ENVER

VELIKO ZALOŽJE

82.    

HODŽIĆ ASIM

 

83.    

ČAVAK AMIR

VELIKI LUG

84.    

SELIMOVIĆ EMIR

 

85.    

DŽELILOVIĆ VELIJA

VIKIĆI

86.    

HANDANOVIĆ FADIL

 

87.    

BALIĆ ĐULAGA

 

88.    

DIZDARIĆ ENAM

VINICA

89.    

BEĆIRSPAHIĆ ISMET

 

Medžlis
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

 

logo iz

Medžlis Islamske zajednice Bihać administrativno djeluje na području grada Bihaća.

Grad Bihać je površine 900 km², što čini 21,8% teritorije USK-a i 1,7% BiH. Na posljednjem popisu stanovništva Grad Bihać ima 61.564 stanovnika, od koji su preko 90% Bošnjaci, uglavnom muslimanske vjere.

Islam u Bihaću je došao dolaskom osmanlija u naš grad, a to se desilo 1592. godine. Od tada pa do danas muslimani u Bihaću žive i praktikuju svoju vjeru.

Grad Bihać i njegovu okolicu krasilu su brojni vakufi. Vakufi u Bihaću s nekada posjedovali 4.022.947 m² zemlje, 3 medrese, 46 džamija, 1 musallu, 138 kuća, od kojih je većina bila u potpunom, a neke u djelomičnom vlasništvu vakufa, 8 magaza, 22 dućana, 3 odaje, 2 zgrade, 1 pilanu, 1 pekaru, 4 kafane, 1 vodenicu te 4 skele-kerepa za prijevoz robe i putnika preko rijeke Une. Nijedna ova kuća, kao ni drugi objekti, sem većine džamija, nisu danas u vlasništvu vakufa. Od nekadašnje tri medrese, džamija Mehmed-paše Bišćevića i Hadžića Mujage, šehitluka i drugih gradskih mezarja, nema ni traga. Bilo je inicijativa da se dio ove imovine vrati stvarnim vlasnicima, međutim, nijedan objekat ili zemljište u Bihaću nisu vraćeni vakufu, sem zgrade bivšeg Gajretovog konvikta u kojoj je smješten Ured muftije bihaćkog. Danas bihaćki vakufi u katastru bilježe imovinu od 1.377.050,5 m² zemlje, 40 džamija, od čega dvije van upotrebe, 2 mesdžida, 1 poslovni prostor, 1 montažnu zgradu u kojoj su smještene kancelarije Medžlisa IZ, 33 džematske kuće - imamska stana, te jednu devastiranu kuću u Kalini -Bakšaiš. (Bihaćki vakufi – mr. Suad Mahmutović)

Medžlis Islamske zajednice Bihać u administrativno-pravnom i finansijskom smislu podliježe svim pozitivnim zakonima države Bosne i Hercegovine i o tim pitanjima se stara Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Bihać na čelu sa predsjednikom. Također, Izvršni odbor izvršava odluke i sprovodi uputstva viših organa Islamske zajednice, prati rad džematskih odbora, te se bavi pitanjima iz domena radno-pravnog statusa svojih zaposlenika. Vjersko-prosvjetna služba Medžlisa Islamske zajednice Bihać na čelu sa glavnim imamom vrši svoje vjerske, prosvjetne i misijske zadatke, a čine je imami, muderisi i vjeroučitelji. Glavni imam kao rukovodilac vjersko-prosvjetne službe je odgovoran muftiji u pitanjima vjere, a u administrativnim poslovima odgovoran je izvršnom odboru.

Svi imami džemata na prostoru Medžlisa Islamske zajednice su zaposlenici Medžlisa Islamske zajednice Bihać i njihova plata se uređuje po pravilniku o platama uzimajući u obzir stručnu spremu, radni staž, kategoriju džemata koja se određuje na osnovu broja članova i obima posla, dodatnim aktivnostima i drugim jasno definisanim parametrima. Pored imama uposlenici Medžlisa su sekretar, referent za članarinu i drugi uposlenici za kojima postoji potreba.

Pored uobičajenih vjerskih usluga, Medžlis Islamske zajednice nudi pogrebne usluge i usluge knjižare sa vjerskom literaturu. Na tim poslovima je zaposleno i jedno lice.

Medžlis Islamske zajednice Bihać ima 36 džemata i 36 imama. Nakon agresije velika većina džamija je obnovljena nakon rušenja ili devastacije, kao što su obnovljene ili iznova napravljene džamije koje u uslovima koje su nudile nisu odgovarale potrebama džemata.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti na broj telefona 037 22 84 55 ili na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

© 2017 Medžlis Islamske zajednice Bihać Sva prava zadržana. Designed By N&H